Agencja Standard and Poor’s podniosła perspektywę ratingu Polski do poziomu pozytywnego

13 kwietnia 2018 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie BBB+/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.
Source: mf.gov.pl