Analiza JPK_VAT i STIR gwarancją dalszego uszczelnienia systemu podatkowego

Wdrożenie JPK_VAT to jedno z najważniejszych działań, które pomogło uszczelnić system poboru podatków. Od początku 2018 r. obowiązek składania plików obejmuje wszystkich przedsiębiorców, będących płatnikami VAT.
Source: mf.gov.pl