Biuro GT czy NEXO PRO

Funkcja

GT

nexo PRO

Biuro nexo jako integralny składnik InsERT nexo
Pełna integracja Biura z pozostałymi składnikami systemu

+/-

+

Możliwość pracy na jednej bazie danych z innymi składnikami systemu

+

Pola własne

+

InsMAIL

+
Definiowalne zestawienia

+

Platformowy mechanizm wydruków

+

Definiowalne wzorce wydruków

+

Klienci, cenniki, warunki umowne

Kartoteka klientów zintegrowana z kartoteką Subiekta i programów księgowych +/- +
Rejestr usług księgowych +
Cenniki usług księgowych +/- +
Lista najważniejszych warunków umowy pomiędzy BR a klientem

+

Możliwość automatycznego fakturowania klientów +/-

+

Działania cykliczne
Możliwość definiowania działań cyklicznych +/-

+

Działanie jako złożona struktura różnych typów danych

+

Widok działań w ujęciu „od klienta”

+/- +
Widok działań w ujęciu „od działania” +/- +

Możliwość grupowania działań i zbiorczego przypisywania do klientów

+

Operacje zbiorcze
Deklaracje skarbowe – drukowanie poleceń przelewu +/-

+

Deklaracje skarbowe – wysyłka elektroniczna

+/-

+

Deklaracje skarbowe – pobieranie UPO

+/-

+

Deklaracje skarbowe – weryfikacja podpisu

+/-

+

Ustawianie parametrów VAT (Rejestry VAT)

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Schematy dekretacji dokumentów

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Stawki ryczałtu

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Parametry dowodu wewnętrznego

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Dostępność pól opisu księgowego

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Opisy operacji gospodarczych

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Parametry dekretacji dokumentów

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KPiR – Kategorie księgowe

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Okres

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Plan kont

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Sprawozdania finansowe

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Definicje deklaracji

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Schematy dekretacji dokumentów

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Pieczęcie księgowe

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Rejestry księgowe

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Opisy księgowe dokumentów

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Dzienniki księgowe

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Parametry schematów dekretacji

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Dostępność pól opisu księgowego

+

Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Opisy operacji gospodarczych

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Parametry dekretacji dokumentów

+
Kopiowanie danych konfiguracyjnych dla KH – Kategorie księgowe

+

Kopiowanie wzorców wydruków – Logo

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków – Nagłówek raportu

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków – Stopka raportu

+/-

+

Kopiowanie wzorców wydruków – Nagłówek strony

+/-

+
Kopiowanie wzorców wydruków – Stopka strony

+/-

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych – Treści umowy o pracę

+
Kopiowanie danych kadrowo-płacowych – Treści umowy cywilnoprawnej

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych – Treści rachunku do umowy cywilnoprawnej

+
Kopiowanie danych kadrowo-płacowych – Fundusze i ubezpieczenia ZUS

+/-

+

Kopiowanie danych kadrowo-płacowych – Składniki płacowe

+

Kopiowanie instytucji

+
Kopiowanie pozostałych parametrów i słowników – Podatki i koszty

+

Obsługa typów dokumentów

+