Prowadzisz sprzedaż walut? Dowiedz się więcej na www.kasawkantorze.pl

05 lutego 2018Specjalnie dla podmiotów prowadzących sprzedaż walut, które zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów, zobligowane są do rozpoczęcia ewidencji tej sprzedaży na kasie fiskalnej z dniem 1 kwietnia 2018 roku przygotowaliśmy dedykowaną stronę internetową www.kasawkantorze.pl. Serwis pozwala na szybkie zamówienie odpowiedniego urządzenia fiskalnego dla właścicieli kantorów wymiany walut.
Strona internetowa jest również bazą wiedzy na temat dostepnych urządzeń fiskalnych, oprogramowania oraz wielu zagadnień związanych z fiskalizacją.
Dzięki informacjom zawartym na stronie, przedsiębiorca dowie się jakie urządzenie może wybrać dla swojego biznesu, w jaki sposób zorganizować optymalne stanowisko kasowe, czy też jak będzie wyglądać proces rejestracji sprzedaży walut na potrzeby przepisów fiskalnych.
 

 
Już teraz zapraszamy do zapoznania się z zawartością serwisu www.kasawkantorze.pl
 

Source: Novitus

Program Novitus On-line Ready przedłużony do końca 2018 roku!

01 stycznia 2018
 
Zapowiadane przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów zmiany przepisów nie zostały ostatecznie uchwalone w roku 2017, a ich wejście w życie zostało przesunięte na rok 2018. Dlatego przedłużamy działanie Programu o kolejnych rok. Teraz wszystkie zakupy urządzeń fiskalnych dokonane do 31.12.2018 są objęte ochroną Programu On-line Ready. Zaktualizowaliśmy szczegółowe zapisy Regulaminu Programu uwzględniając obecny stan prawodawstwa oraz wszelkie uwagi przekazane przez naszych Klientów. Zapraszamy zapoznania się z aktualnym Regulaminem programu na stronie online.novitus.pl

Jak działa Program Novitus On-line Ready i dla kogo został uruchomiony?
Nasz Program został stworzony, aby zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo zakupu urządzeń fiskalnych i ochronę przed zapowiadaną przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów zmianą przepisów prawnych. Dzięki temu Programowi pieniądze wydane do końca 2018 roku na zakup urządzenia fiskalnego Novitus, będą dobrą inwestycją w rozwój Twojego przedsiębiorstwa. Dlaczego? Ponieważ w przypadku konieczności wymiany tego urządzenia w kolejnych latach, wynikającej z wprowadzenia systemu kas on-line i centralnego systemu fiskalnego w Polsce, zaoferujemy Ci:
•             bardzo atrakcyjne warunki dostosowania Twojego urządzenia Novitus do nowych przepisów, lub
•             preferencyjne warunki zakupu nowego urządzenia

Wybór należy do Ciebie!
Pobierz przed zakupem urządzenia fiskalnego Promesę Novitus On-line Ready w formacie PDF – POBIERZ. Dokument wyjaśnia działanie Programu i stanowi Twój przewodnik w dalszych krokach, które musisz podjąć. Wystarczy jedynie zarejestrować urządzenie zakupione w roku 2018 na stronie internetowej www.online.novitus.pl najpóźniej do dnia 20.01.2019. W przypadku urządzeń zakupionych przed 1.01.2018, rejestracja urządzenia musi być dokonana najpóźniej do 20.01.2018. Następnie należy pobrać wygenerowany Certyfikat Promesy w formacie PDF. Jest to jedyny dokument potwierdzający dokonanie poprawnej rejestracji.
Każdy Certyfikat zawiera dane Twojej firmy oraz unikatowy numer, identyfikujący Twoje uprawnienia z tytułu Promesy. Realizacja Promesy będzie możliwa dopiero z chwilą wejścia w życie odpowiednich przepisów, o których mowa w Regulaminie Programu. Po wejściu w życie wyżej wymienionych przepisów, na stronie www.online.novitus.pl zostanie uruchomiona dodatkowa funkcja menu „SKORZYSTAJ Z PROMESY”, przy pomocy której posiadacz Certyfikatu będzie mógł zrealizować swoje uprawnienia.
 

 

Source: Novitus

Jakie zmiany po wejściu nowego Rozporządzenia w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących na 2018 rok?

02 stycznia 2018Nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących na 2018 rok, zostało podpisane 27 grudnia i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z publikowanym przez nas wcześniej projektem dokumentu, nowe przepisy są w znacznej większości odbiciem regulacji z 2016 roku, które obowiązywały do końca 2017 roku. Pojawiły się jednak nowe grupy, które utracą zwolnienia. Najważniejsze zapisy nowego Rozporządzenia to:

utrzymany limit obrotu na poziomie 20.000 zł,

w zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano likwidację zwolnienia dla usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, (pozycja 25 załącznika do obecnego rozporządzenia) z uwagi na zgłaszane sygnały dotyczące zaniżania obrotów przez podatników,

w zakresie określenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe, mając na uwadze zgłaszane postulaty w rozporządzeniu zaproponowano objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:
a)     usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
b)     usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
c)      usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

w/w czynności zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych tracą z dniem 31 marca 2018 roku,

ustawodawca szacuje się, że utrata zwolnienia obejmie około 3,8 tys. podatników.

Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Source: Novitus

Opłata recyclingowa – rejestracja na kasie fiskalnej

29 grudnia 2017Sprzedaż toreb wykazuje się na kasach fiskalnych
Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.
Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).
WAŻNE: Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%
Zapraszamy do zapoznania się z dokłaną informacją na stronach Ministerstwa Finansów

Source: Novitus

Urządzenia Novitus z NIPem Nabywcy na paragonie

01 grudnia 2017W związku z projektem (z 18 września 2017) ustawy zmieniającej ustawę o VAT, w którym są zapisy o konieczności umieszczania na paragonach NIPu NABYWCY jeśli kupujący będzie potrzebował fakturę VAT do tych zakupów, pojawiają się pytania od użytkowników kas oraz naszych Partnerów, które nasze urządzenia fiskalne mają taką możliwość.
Przepisy techniczne wprowadzające NIP Nabywcy w kasach pojawiły się w 2013 roku a homologacje z tą funkcjonalnością były wydawane dopiero w  2014 roku, jednak w naszych kasach i drukarkach wprowadziliśmy tę funkcjonalność wcześniej, już w pierwszej połowie 2013 roku.
Wprawdzie w drugim projekcie zmiany ustawy o VAT (datowanym na 11 grudnia 2017) w/w wymóg umieszczania NIPu NABYWCY na paragonie nie został umieszczony, jednak z doniesień prasowych potiwerdonych w Ministerstwie Finansów wynika, że przepis ten może się pojawić w innym akcie prawnym.
Poniżej tabelka z urządzeniami, które mają w programie pracy kasy funkcjonalność NIPu Nabywcy:
 

Nazwa kasy/drukarki

nr decyzji GUM

nr unikatowy

SOLEO E PLUS

PT 15/2013

BEN

DELIO PRIME E

PT 18/2013

BEO

VEGA TAXI / TX06

PT 43/2013

BFO

MAŁA PLUS E

PT 26/2013

BEY

NOVITUS LUPO E

PT 33/2013

BFC

DELIO APTEKA E

PT 40/2013

BFM

NOVITUS HD E

PT 9/2014

BGB

BONO E

PT 10/2014

BGC

PS 4000 E

PT 11/2014

BGD

NANO E

PT 15/2014

BGH

VEGA TAXI + CEZAR + TX

PT 14/2015

CAN

DEON E

PT 5/2015

CAF

BONO E / BONO APTEKA E

PT 16/2015

CAP

SENTO LAN E

PT 12/2015

CAM

HD E / HD E APTEKA

PT 11/2015

CAJ

SENTO E

PT 20/2015

CAT

MAŁA PLUS

PT 23/2015

CAV

MAŁA PLUS E

PT 12/2016

CBK

DELIO PRIME E (+Apteka)

PT 13/2016

CBL

NOVITUS NEXT

PT 14/2016

CBM

VEGA TAXI (TX+Cezar)

PT 19/2016

CAN

SOLEO LAN E

PT 22/2016

CBT

NOVITUS TAXI E

PT 28/2016

CBZ

NANO E

PT 14/2017

CCK

SENTO LAN E +

PT 21/2017

CAM

 

Source: Novitus