Urządzenia Novitus z NIPem Nabywcy na paragonie

01 grudnia 2017W związku z projektem (z 18 września 2017) ustawy zmieniającej ustawę o VAT, w którym są zapisy o konieczności umieszczania na paragonach NIPu NABYWCY jeśli kupujący będzie potrzebował fakturę VAT do tych zakupów, pojawiają się pytania od użytkowników kas oraz naszych Partnerów, które nasze urządzenia fiskalne mają taką możliwość.
Przepisy techniczne wprowadzające NIP Nabywcy w kasach pojawiły się w 2013 roku a homologacje z tą funkcjonalnością były wydawane dopiero w  2014 roku, jednak w naszych kasach i drukarkach wprowadziliśmy tę funkcjonalność wcześniej, już w pierwszej połowie 2013 roku.
Wprawdzie w drugim projekcie zmiany ustawy o VAT (datowanym na 11 grudnia 2017) w/w wymóg umieszczania NIPu NABYWCY na paragonie nie został umieszczony, jednak z doniesień prasowych potiwerdonych w Ministerstwie Finansów wynika, że przepis ten może się pojawić w innym akcie prawnym.
Poniżej tabelka z urządzeniami, które mają w programie pracy kasy funkcjonalność NIPu Nabywcy:
 

Nazwa kasy/drukarki

nr decyzji GUM

nr unikatowy

SOLEO E PLUS

PT 15/2013

BEN

DELIO PRIME E

PT 18/2013

BEO

VEGA TAXI / TX06

PT 43/2013

BFO

MAŁA PLUS E

PT 26/2013

BEY

NOVITUS LUPO E

PT 33/2013

BFC

DELIO APTEKA E

PT 40/2013

BFM

NOVITUS HD E

PT 9/2014

BGB

BONO E

PT 10/2014

BGC

PS 4000 E

PT 11/2014

BGD

NANO E

PT 15/2014

BGH

VEGA TAXI + CEZAR + TX

PT 14/2015

CAN

DEON E

PT 5/2015

CAF

BONO E / BONO APTEKA E

PT 16/2015

CAP

SENTO LAN E

PT 12/2015

CAM

HD E / HD E APTEKA

PT 11/2015

CAJ

SENTO E

PT 20/2015

CAT

MAŁA PLUS

PT 23/2015

CAV

MAŁA PLUS E

PT 12/2016

CBK

DELIO PRIME E (+Apteka)

PT 13/2016

CBL

NOVITUS NEXT

PT 14/2016

CBM

VEGA TAXI (TX+Cezar)

PT 19/2016

CAN

SOLEO LAN E

PT 22/2016

CBT

NOVITUS TAXI E

PT 28/2016

CBZ

NANO E

PT 14/2017

CCK

SENTO LAN E +

PT 21/2017

CAM

 

Source: Novitus

Novitus NEXT laureatem konkursu Innowacja Roku 2017

01 grudnia 2017
Novitus NEXT z kolejnym trofeum. Po nagrodzie na design i walory użytkowe, przyszedł czas tytuł „Innowacja Roku 2017”. Tym razem nasza kasa zwyciężyła w konkursie realizowanym pod patronatem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Centrum Innowacji FIRE.
Novitus znalazł się w gronie naprawdę szacownych laureatów z poprzednich edycji programu, do którego należą między innymi Bank Pekao, PKO Bank Polski, BASF, Henkel czy Orlen. Tym razem kapituła doceniła w naszym produkcie przede wszystkim innowacyjną myśl technologiczną i jej wpływ na rozwój całego polskiego rynku związanego z technologiami fiskalnymi. Od premiery NEXT’a upłynął już ponad rok, a nasza kasa wciąż jest w absolutnej czołówce i nadal wyznacza trendy. Jest to kolejny dowód na to, że NEXT rzuca prawdziwy blask.

Source: Novitus

Kasa Novitus Next została laureatem nagrody Dobry Wzór 2017!

30 października 2017
Podczas uroczystej gali w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego ogłoszono wyniki 24. edycji konkursu Dobry Wzór 2017.
Nagrody wręczał m.in. wicepremier, minister kultury, prof. Piotr Gliński, który był jednym z patronów uroczystości.
W kategorii Praca, tytuł Dobry Wzór otrzymała nasza kasa Novitus NEXT, jako wyraz uznania nie tylko dla innowacyjnej funkcjonalności, ale także dla ergonomii i doskonałego designu.
Next to niezwykła kasa. Klienci kochają ją za to, że daje przyjemność pracy, że jest inna, że wszystko na niej robi się łatwiej. Next to nasza duma!
 

 
„Design jest bardzo ważny. Na szczęście kultura jest w nim obecna. (…) Resort powołał nowy program +Przemysły kreatywne+. Wspiera w związku z tym także design” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński podczas gali wręczenia nagród 24 edycji konkursu Dobry Wzór. Novitus także był na gali.
Odebraliśmy piękną nagrodę i mogliśmy cieszyć oko znakomitymi przykładami polskiego designu z bardzo wielu branż podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. Zapraszamy do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, gdzie można podziwiać nie tylko kasę Next, jeszcze do 3 grudnia 2017r.
 

 


Source: Novitus

Nowe obowiązki dla mikroprzedsiębiorców – JPK_VAT od 1 stycznia 2018

09 października 2017
Jesteś mikro przedsiębiorcą? Od 1 stycznia 2018 czekają Cię nowe obowiązki wobec fiskusa. Jeśli składasz deklaracje VAT_7, to obowiązkowo będziesz musiał wysyłać do US także szczegółowy rejestr zakupów i sprzedaży w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Jednolita struktura danych pozwala fiskusowi błyskawicznie wychwytywać wszelkie niezgodności pomiędzy danymi wykazanymi pomiędzy dostawcami i odbiorcami. Na podstawie automatycznej analizy plików JPK może następować także typowanie firm do przeprowadzenia kontroli skarbowej. Dlatego warto na czas przygotować się na taką sytuację i skorygować własną politykę w firmie. Informacje przesyłane w formie JPK mają charakter informacji podatkowej, więc niezłożenie ich powoduje sankcje karno-skarbowe.
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeżeli podatnik rozlicza się kwartalnie. US uzyskuje w ten sposób szczegółowe informacje o każdej fakturze kosztowej, zakupie materiałów do produkcji oraz o każdej wystawionej fakturze sprzedaży.
Więcej informacji o tym jak się przygotować na nowy obowiązek znajdziesz w poniższym linku. Pobierz prezentację Ministerstwa Finansów i dowiedz się jak przeprowadzić próbną wysyłkę plików do US i co dzięki temu uzyskasz: pobierz prezentację tutaj.

Source: Novitus

17 kluczowych informacji z projektu nowej Ustawy o VAT

19 września 2017
 
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów 18 września br. opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji „Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach”.
Źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053
 
Ważniejsze zapisy:

    Projekt wprowadza Centralne Repozytorium Kas którego administratorem oraz danych w nim zawartych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

    Projekt wprowadza możliwość stosowania kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego czyli Centralnego Repozytorium Kas.

    Wprowadzane projektem nowe kasy będą przesyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te zostaną pozbawione informacji dotyczących klientów dokonujących zakupów.

    Projekt zakłada, że w/w dane będą przesyłane przez kasy w sposób ciągły oraz zautomatyzowany.

    Podatnik będzie zobowiazany do zapewnienia połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły” podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.

    Projekt dopuszcza również stosowanie kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, jednak te kasy będą stopniowo wycofywane z rynku. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej w przypadku uszkodzenia).

    Homologacje dla kas z elektronicznym zapisem kopii zachowują ważność do końca 2022 roku

    Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność do końca 2018 roku.

    Projekt zakłada, że faktury VAT będzie można wystawić dla przedsiębiorców jedynie do paragonów, na których podczas emisji umieszczono NIP nabywcy. Jeśli sprzedawca ma kasę bez funkcji NIPu nabywcy, podatnik musi poinformować sprzedawcę, że jego zakup nie powinien być zarejestrowany w kasie jako paragon, tylko chce otrzymać fakturę. Jeśli paragon, do którego wystawiana jest faktura nie miał zarejestrowanego NIPu nabywcy, to faktura również nie może być oznaczona NIPem nabywcy (uniemożliwi to zaliczenie wydatków do kosztów, ale może służyć jako dokument zakupu do gwarancji).

    Dopuszcza się stosowanie kas: zakupionych przez podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej umowy, pod warunkiem, że w dniu fiskalizacji miały ważną homologację.

    Podatnikom zobowiązanym do zakupu kasy online przysługuje nowe odliczenie od podatku w wysokości 90% (nie więcej niż 1000 zł) ceny zakupu kasy.

    Jeśli taki podatnik skorzystał już z odliczenia za zakup dotychczas używanej kasy (a nie minęło 3 lata), nie musi tego odliczenia zwracać.

    Odliczenie ma być zwrócone jeśli zakończono działalność przed upływem 4 lat lub nie wykonano obowiązkowego przeglądu serwisowego kasy.

    Podatnicy kupujący kasy z kopią papierową lub elektroniczną mają dotychczasowe odliczenie (700 zł i obowiązek stosowania przez 3 lata).

    Projekt określa grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli wymienić kasy na onlineowe. Zakłada, że na obecnie stosowanych kasach:
– tylko do 31 grudnia 2018 roku będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
– do 30 czerwca 2019 kasy onlineowe muszą zakupić i zainstalować podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.
– od 1 stycznia 2020 roku na kasy onlineowe musza przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

    Prezes GUM będzie mógł wydać decyzję zmieniającą wydane wcześniej „potwierdzenie” dla kasy (homologację) jeśli producent zmieni oprogramowanie kasy. Producent nie będzie musiał robić ponownej homologacji i badań podzespołów (hardwareu) które nie uległy zmianie.

    Projekt ustawy podlega notyfikacji w UE (3 miesiące)

Source: Novitus