Oświadczenie MF

W związku z bezpodstawnymi zarzutami Spółki Ekopol Górnosląski Holding, Ministerstwo Finansów informuje, że aplikacja geolokalizacyjna SENT GEO została stworzona na zlecenie MF od podstaw przez Instytut Łączności, który opracował cały system w oparciu o autorskie rozwiązania. Aplikacja mobilna służąca do przekazywania danych geolokalizacyjnych z urządzeń mobilnych, np. smartfonów stanowi jedynie niewielką część zbudowanego systemu umożliwiającego kontrolę przewozu towarów.
Source: mf.gov.pl

Nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN w Wiedniu

Minister Piotr Nowak uczestniczył w dniach 7-8 września w nieformalnym posiedzeniu Rady ECOFIN br. w Wiedniu.. Rada ECOFIN omówiła osiągnięcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz stojące przed nim wyzwania. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie stabilności finansowej w Unii Europejskiej, w tym potencjał i ryzyka dla gospodarki związane z kryptowalutami. Ministrowie dyskutowali nad możliwościami zwiększenia inwestycji unijnych oraz wspierania reform strukturalnych. Podczas posiedzenia rozmawiano także nt.
Source: mf.gov.pl