Stan środków walutowych w maju 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w maju 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 291,4 mln EUR (1.221,1 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 97,2 mln EUR (409,4 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec maja 2017 r. wyniósł łącznie 7.809,0 mln EUR (32.592,6 mln PLN).

Ostateczna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza FAT-1(2)

Opublikowano wzór dokumentu FAT-1(2):

Ministerstwo Finansów informuje, że w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) na platformie ePUAP opublikowano wzór dokumentu FAT-1(2):

2017/06/05/4179 – FAT-1(2) INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH
Jednocześnie informujemy, że na stronie finanse.mf.gov.pl w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dostępna jest również ostateczna wersja wzoru tego dokumentu (w formacie XSD) oraz opis elementów wzoru FAT-1(2). Środowisko produkcyjne systemu e-Deklaracje od 19 czerwca 2017 r. jest gotowe do przyjmowania dokumentów opartych na tym wzorze.

Jak przekazywać FAT-1

Formularz FAT-1 służy polskim instytucjom finansowym do składania informacji przewidzianych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych będą przygotowywane oraz przekazywane wyłącznie środkami komunikacji elektronicznej, jako plik w formacie XML, wyłącznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

W razie konieczności przeprowadzenia przez instytucje finansowe korekt lub uzupełnienia danych dotyczących 2015 r. należy je składać na dotychczasowym formularzu FAT-1(1).