Informacja Ministerstwa Finansów

Zalecenie, na które powołuje się upublicznione pismo administracji podatkowej dotyczące ograniczenia prenumeraty części tytułów prasowych zostało po raz pierwszy wydane w czerwcu 2015 roku. Z posiadanych dokumentów wynika, że ówczesna administracja podatkowa uzasadniała to zalecenie potrzebą redukcji kosztów poprzez standaryzację zamówień.
Source: mf.gov.pl

Prezentacja założeń projektu PUESC

30 maja 2017 r. odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC”, który powstaje w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).
Source: mf.gov.pl