Gestor GT czy NEXO, NEXO PRO

Gestor GT czy NEXO, NEXO PRO

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podstawowych różnic między produktem Gestor w różnych liniach zamieszczamy zestawienie które pomoże zapoznać się głównymi cechami.

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Klienci
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd.

+/-

+

+

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)

+

+

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)

+

+

Seryjny tryb dopisywania klientów

+

+

Wielu opiekunów klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów

+

+

Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem

+

+

Zdefiniowane szablony klientów

+

+

Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient

+

+
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych +/-

+

+
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta +/-

+

+
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych +/-

+

+
Zaawansowane pola własne klientów *

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/-

+

+

Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem +

+

+

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) +

+/-

+/-

Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG +

Działania

Numeracja działań

+

+

Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni

+

+

Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania

+

+
Rejestrowany czas wykonania działań +

+

Komentowanie do wykonywania działań

+

+

Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji

+

+

Tryb seryjny dodawania działań

+

+

Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami

+

+
Ostrzeganie o absencji (wpisanej w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania

+

+

Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość)

+/-

+

+
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania

+/-

+

+

Oznaczanie stopnia wykonania działań

+/-

+ +
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych

+/-

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie działań

+/-

+

+

Zaawansowane pola własne działań

*

+
Kalendarz
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia

+

+

Zbiorcze operacje na wydarzeniach

+

+

Zasoby

Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych

+

+

Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami

+

+
Ofertowanie
Dedykowany dokument Oferta

+

+
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych

+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert

+

+
Definiowanie preferowanych form płatności

+

+

Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów

+

+

Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień

+

+

Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego

+

+

Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych

+

+

Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie

+

+

Rozbudowane cenniki w ofertach +/-

+

+

Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach

+/-

+

+

Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta

+/-

+

+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta) +/- +

+

Rozbudowane opisy ofert

+/-

+

+

Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych

+/-

+

+

Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta

+/-

+

+

Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)

+/-

+

+
Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

+

Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości

+

+

Klient pocztowy
Obsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE

+ +

Obsługa hierarchicznych folderów

+

+
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania

+ +
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości

+

+

Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych

+

+

Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy e-mail powinien mieć załącznik

+/-

+

+

Wyszukiwanie w treści wiadomości

+

+

Raporty

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe

+

+
Uprawnienia do poszczególnych raportów

+

+
Raporty własne użytkowników +

+
Ogólne
Biblioteka dokumentów *

+/-

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+

Flagi własne

*

+/-

Pola własne *

+

Własne wzorce wydruków +/-

+

Sfera *

+

Uprawnienia użytkowników organizowane w role

+

Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

+

+
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

+

+
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

+

+
Schowek

+

Brudnopis +

Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów

+

Dostosowanie intefejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)

+

+