InsERT współtwórcą standardu wymiany danych w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Celem grupy roboczej Pracowniczych Planów Kapitałowych było wypracowanie
standardu wymiany danych między pracodawcami a podmiotami obsługującymi program
PPK – system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo
finansowe Polaków.
Source: Insert