Komunikat w sprawie transakcji rynkowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2017 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w 2017 r. zawierało na rynku następujące operacje: transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej, transakcję wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie EUR, transakcje wymiany walut na złote.
Source: mf.gov.pl