Minister finansów Teresa Czerwińska na spotkaniach ECOFIN, Eurogrupy i spotkaniu Gubernatorów EBI

21-22 czerwca br. w Luksemburgu minister finansów prof. Teresa Czerwińska uczestniczyła w posiedzeniu Eurogrupy w składzie poszerzonym o państwa spoza strefy euro, dorocznym spotkaniu Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz posiedzeniu Rady ECOFIN.
Source: mf.gov.pl