Najważniejsze zmiany podatkowe w 2018 roku

Jednolity Plik Kontrolny, który od początku roku obejmuje wszystkich podatników VAT, a także mechanizm podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) – to dwie duże zmiany w systemie podatkowym w 2018 roku. Wchodzą też w życie nowe podatki od nieruchomości komercyjnych i najmu.


Source: Infor Księgowość