Nowa Wersja 1.48

Na początku czerwca InsERT planuje opublikowanie wersji 1.48 systemu InsERT GT. Poniżej przedstawiamy zakres zmian, jakie chcielibyśmy wprowadzić do tej wersji:

 

Subiekt

Kontrola rezerwacji towaru

Mechanizm kontroli kolejności rezerwacji towarów na zamówieniach. Mechanizm dostępny będzie w dodatku niebieski PLUS dla InsERT GT i wymagał będzie uprawnień do wersji 1.48.

Możliwość zarządzania adresami dostaw

Możliwość zarządzania adresami dostaw kontrahentów. Dodano także możliwość przypisywania numerów telefonów do adresów dostaw.

Rozbudowa płatności przy użyciu terminala płatniczego

– Dodano możliwość zwrotu zapłaconej kwoty poprzez terminal płatniczy.
– W słowniku płatności kartą dodano możliwość deaktywacji wybranej płatności.
– W słowniku płatności kartą dodano znacznik informujący o tym, że wybrana forma płatności ma zostać obsłużona za pomocą terminala płatniczego.
– Dodano uprawnienie do opcji „ignoruj” po nieudanej płatności za pomocą terminala płatniczego.
– Dodano przekazywanie numeru dokumentu handlowego do rejestru transmisji z terminala płatniczego.
– Do przekazywanie numeru transakcji z terminala płatniczego do dokumentu sprzedaży.

Obsługa terminali ELAVON

Obsługa terminala iCT250 z oprogramowaniem agenta rozliczeniowego Elavon. Na razie obsługiwane jest połączenie Ethernet. Mamy zapewnienie agenta, że inne urządzenia także będą prawidłowo działały na przygotowanym sterowniku – po wykonaniu testów dodamy je do listy.

Możliwość wysyłania paragonów emailem

Dodano możliwość wysłania paragonu emailem. Adres email podaje się tuż przed wysyłką.

Obsługa dokumentów fiskalnych dla firm

Do faktur sprzedaży dodano znacznik Dokument zafiskalizowany na firmę.

Aktualizacja deklaracji intrastat

Dodano informację o numerze identyfikacji podatkowej kontrahenta w danych deklaracji Intrastat (wymagane od 1.07.2017).

Rachmistrz/Rewizor

Uporządkowanie obsługi kursów walutowych

– Uporządkowanie obsługi kursów walutowych w różnych miejscach w programie w zakresie podpowiadania kursu z odpowiedniego dnia.
– Dodanie większych możliwości konfiguracyjnych w zakresie obsługi kursów.

Import faktur detalicznych

Obsługa importu do księgowości dokumentów oznaczonych znacznikiem Dokument zafiskalizowany na firmę.

Gratyfikant

Wczytywanie absencji z plików PUE-ZUS

Możliwość wczytywania absencji z plików w formacie CSV generowanych przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Nowe Z-3

Sprawozdanie Z-3 wykonane z użyciem mechanizmu deklaracyjnego. Wydruk dostosowany jest do oryginalnego dokumentu PDF oferowanego przez ZUS.