Nowy mikroSubiekt 5.0 – z nim wystawisz faktury dla JST

 

Dostępny jest już mikroSubiekt 5.0. Z tą wersją użytkownicy mogą wystawiać
dokumenty sprzedaży zgodnie z nowymi zasadami centralizacji rozliczeń VAT w
jednostkach samorządu terytorialnego. To główne, ale nie jedyne ulepszenie.
Source: Insert