Polska wśród krajów z najwyższym kapitałem ludzkim

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska bierze udział w dorocznym spotkaniu gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ).
BŚ zaprezentował raport nt. inwestycji w kapitał ludzki (Human Capital Project).
Source: mf.gov.pl