Projekt budżetu UE na 2019 r.

Komisja Europejska zaprezentowała 23 maja 2018 r. projekt budżetu Unii Europejskiej na rok 2019. Zgodnie z nim zwiększy się całkowita wysokość środków na zobowiązania (165,6 mld euro – wzrost w porównaniu do 2018 r. o 4,9 mld EUR, tj. 3,1%) oraz środków na płatności (148,7 mld euro – więcej o 3,9 mld EUR, tj. 2,7,%). Najwięcej środków w budżecie UE przewidziano na politykę spójności i rolnictwo, czyli te działy budżetowe, z których najbardziej korzysta Polska.
Source: mf.gov.pl