Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Dotyczy on m. in. racjonalizacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz wzmocnienia mechanizmów, które zwiększą bezpieczeństwo finansowe samorządów.
Source: mf.gov.pl