Rada ECOFIN przyjęła wytyczne do budżetu UE na 2019 r.

Pogłębienie Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym ukończenie unii bankowej to główne tematy posiedzenia Eurogrupy .
Na posiedzeniu Rady ECOFIN ministrowie uzgodnili wytyczne do budżetu Unii Europejskiej na 2019 r.
Source: mf.gov.pl