Skorzystaj z pakietów przedłużenia gwarancji i zafunduj sobie beztroskę nawet do 2 lat.

21 sierpnia 2019
 
W przypadku urządzeń fiskalnych oferujemy Państwu możliwość wykupienia przedłużonej gwarancji obejmującej całość urządzenia.
W zależności od potrzeb oferujemy dwa różne warianty pakietów dodatkowej obsługi gwarancyjnej:
a. Srebrny – 1 rok pełnej dodatkowej gwarancji na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej.
b. Złoty – 2 lata pełnej dodatkowej gwarancji na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej.
Okres przedłużonej gwarancji liczy się od dnia zakończenia okresu gwarancji podstawowej, pod warunkiem uiszczenia opłaty za przedłużoną gwarancję.
Przedłużoną gwarancję można wykupić w Serwisie Kas (Autoryzowany Partner Serwisowy COMP) w momencie zakupu urządzenia lub w okresie 12 miesięcy od daty instalacji urządzenia, czyli do końca podstawowego okresu gwarancji.
Przedłużoną gwarancją nie są objęte akumulatory zasilające. Potwierdzeniem przedłużenia okresu gwarancji będzie rejestracja w systemie komputerowym COMP danego urządzenia, wystawienie faktury i zapłata za przedłużoną gwarancję. Użytkownik końcowy może realizować uprawnienia z tytułu przedłużonej gwarancji wyłącznie w Serwisie Kas wskazanym przez COMP.
Wysokość opłat ryczałtowych dla Użytkowników końcowych za przedłużenie gwarancji, odpowiednio dla pakietów srebrny i złoty, przedstawia się następująco:

Produkt

pakiet srebrny
dodatkowy 1 rok gwarancji
ryczałtowa cena netto [zł]

pakiet złoty
dodatkowe 2 lata gwarancji
ryczałtowa cena netto [zł]

Kasa fiskalna NANO

100

180

Kasa fiskalna MAŁA PLUS

100

180

Kasa fiskalna VEGA Taxi

100

180

Kasa fiskalna SENTO

150

260

Kasa fiskalna SOLEO

150

260

Kasotaksometr TAXI E

180

320

Kasa fiskalna ONE

180

320

Kasa fiskalna NEXT

180

320

Drukarka fiskalna BONO

180

320

Drukarka fiskalna DEON

180

320

Drukarka fiskalna DELIO

180

320

Drukarka fiskalna HD E

180

320
Dotyczy modeli z Kopią elektroniczną oraz modeli Online.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonicznymi: 18 444 0 771 lub 18 444 0 757.

Source: Novitus