Spotkanie Rady Gubernatorów EBOiR w Jordanii

Rada Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zatwierdziła sprawozdania z działalności w 2017 r. i omówiła strategiczne kierunki rozwoju. W corocznym spotkaniu, które odbyło się 9 i 10 maja 2018 r. w Jordanii uczestniczył wiceminister finansów, zastępca gubernatora EBOiR z ramienia Polski Piotr Nowak. W 2017 r. Bank sfinansował projekty inwestycyjne na łączną kwotę 9,7 mld euro.
Source: mf.gov.pl