Stan środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa we wrześniu 2018 r.

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa we wrześniu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 595,9 mln EUR (2 567,6 mln PLN), odsetki – równowartość 131,4 mln EUR (565,4 mln PLN).
Source: mf.gov.pl