Stan środków walutowych w lipcu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lipcu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 409,2 mln EUR (1 771,9 mln PLN), odsetki – równowartość 211,4 mln EUR (918,7 mln PLN).
Source: mf.gov.pl