Stan środków walutowych w marcu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 24,7 mln EUR (104,2 mln PLN), odsetki – równowartość 188,0 mln EUR (795,3 mln PLN). Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec marca 2018 r. wyniósł łącznie 5.247,5 mln EUR (22.083,9 mln PLN)
Source: mf.gov.pl