Subiekt GT czy NEXO, NEXO PRO

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podstawowych różnic między produktem Subiekt w różnych liniach zamieszczamy zestawienie które pomoże zapoznać się głównymi cechami.

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Subiekta

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Hierarchiczne jednostki miary +/- +

+

Zamienniki asortymentu

+

Wiele oddziałów przedsiębiorstwa

+

Wielu dostawców asortymentu

+

Działy sprzedaży

+

+
Rozbudowane cenniki +/-

+

+
Faktura pro forma

+

+

Zbiorcza realizacja pozycji z zamówień

+

Korekty dokumentów magazynowych

*

+

+
Sprzedaż z wielu magazynów

+

+

Rozbicie przyjęcia na partie

+

Sprzedaż z dostaw *

+

Rezerwacja dostaw w dokumentach

+

Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych

+

Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji) +

+

Korekta kosztu dostaw

+
Faktura wewnętrzna (w nexo zbiorcze wystawianie faktury wewnętrznej do faktur zakupu, pojedyncza faktura wewnętrzna z możliwością określenia ewidencji VAT)

+/-

+

+
Intrastat

+

Akcyza

+

Rozbicie płatności na raty +
Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zaewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)

+/-

+/-

+

Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami)

+
Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu)

+/-

+

+

Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera)

+

Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie

+

+

Kompensaty wielowalutowe

+

+
Przesyłanie dokumentów online do Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo pracujących na osobnej bazie danych

+

+
Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości +/- + +

Możliwość określenia wykorzystanych materiałów przy sprzedaży usługi

+

Pobieranie pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej

+

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/-

+

+

Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

+