Mobbing – roszczenia pracownika w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Zgodnie z art. 94(3) § 3 i 4 kodeksu pracy, pracownik, który wskutek mobbingu doznał rozstroju zdrowia lub rozwiązał z powodu mobbingu umowę o pracę ma prawo dochodzić od pracodawcy odpowiednio zadośćuczynienia lub odszkodowania. Czy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę nadal jest możliwe dochodzenie przez pracownika takich roszczeń, a jeśli tak, to od kogo, byłego czy też aktualnego pracodawcy?


Source: Infor Kadry

Big Data coraz częściej na celowniku przestępców

Subiekt Bydgoszcz

Big Data

Jak dowiadujemy się z raportu IBM X-Force Threat Intelligence Index 2017, w 2016 r. z baz danych przedsiębiorców wyciekły ponad 4 miliardy rekordów, o 566 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynika to z faktu, że mniejsze firmy też zaczęły gromadzić Big Data dzięki sprzedaży wielokanałowej i nowoczesnym technologiom ich zbieerania.

Firmy z sektora MŚP coraz bardziej zwracają uwagę na bezpieczeństwo swoich danych.  Przyczyniły się do tego nowe wirusy szyfrujące dane na dyskach oraz nieuczciwe praktyki pracowników. Co raz częściej spoglądają w kierunku rozwiązań chmurowych które wbrew potocznym opiniom mogą skuteczniej bronić się przed wyciekiem danych. Sama zmiana strategii na powoduję większą świadomość i uporządkowanie polityki bezpieczeństwa.
Source: Bezpieczeństwo