Nie można uruchmić modułu zarządzania licencji w InsERT GT

Uszkodzony moduł zarządzania licencjami w InsERT GT

Dzisiaj zgłosił się klient który od pewnego czasu nie mógł uruchomić modułu zarządzania licencji. Nie dział również InsMail

Diagnoza problemu

Diagnoza wykazała, że w trakcie użytkowania systemu uszkodzona została baza danych, a konkretnie tabele net_Parametr i net_Info.
Klient przyznał się że zdarzają się ,w lokalizacji gdzie jest użytkowany Subiekt GT , wyłączenia prądu, a komputer  nie jest podłączony pod UPS.

Rozwiązanie problemu

Ponieważ w/w tabele w bazie danych zawierają pojedyncze wpisy i są akutalizowane,  naprawa polegała na odtworzeniu zawartości tych tabel z bazy wzorcowej Subiekta GT , i wywyłania funkcji odśwież w InsMail. Można to było zrobić zestawieniem SQL