Kasy on-line coraz bliżej.

23 listopada 2016

Kolejna porcja newsów o przyszłości kas on-line. Prezentujemy Wam dzisiaj wszystkie te informacje, które w toku prac nad nowymi przepisami uznaliśmy za najbardziej pewne i nie podlegające już dalszym modyfikacjom, jednak nie można wykluczyć, że pojawią się jakieś drobne zmiany przedstawionych przez nas założeń. Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem, a jeśli pojawi się więcej pytań? Chętnie na nie odpowiemy – piszcie do nas na adres: kasyonline@novitus.pl

 

Etap konferencji uzgodnieniowych zakończony.

W ostatni wtorek, 22 listopada przy udziale ekspertów Novitus, zakończyły się w Ministerstwie Rozwoju konferencje uzgodnieniowe dotyczące kształtu nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać nowe kasy rejestrujące.  Oznacza to, że wszystkie zgłoszone w konsultacjach publicznych oraz międzyresortowych uwagi i propozycje zostały już rozpatrzone i uwzględnione w ostatecznej wersji projektu rozporządzenia, bądź oddalone.

Główny kierunek i założenia rozporządzenia wyznaczały Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju, jednak szczególny wkład w jego ostateczny kształt wnieśli głównie producenci urządzeń fiskalnych. Od początku dbaliśmy też o to, aby utrzymać obecny sposób dystrybucji oraz serwisowania urządzeń fiskalnych oparty o rozległe sieci dealerskie, w czym wspierała nas mocno Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej. Uważamy, że udało nam się ten cel zrealizować poprzez zapisy rozporządzenia.

W konferencjach uzgodnieniowych brali udział m.in. wszyscy producenci zrzeszeni w Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących KIGEiT, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju, OPBF, FROB, POHiD i wiele innych podmiotów, które w większym bądź mniejszym stopniu współpracowały przy tworzeniu nowego rozporządzenia.

 

Kasy fiskalne on-line

 

Co i jak?

Nie oznacza to, że projekt dokumentu jest już gotowy. Niektóre jego zapisy mocno zależą od tworzonych równolegle założeń repozytorium i jego możliwości oraz potrzeb Ministerstwa Finansów i służb kontrolnych, a także samej komunikacji kas z repozytorium. Te fragmenty będą jeszcze w projekcie tworzone i mogą ulegać modyfikacjom. Całość podlegać będzie w kolejnym kroku weryfikacji przez służby legislacyjne i odpowiednie departamenty Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. Jedno jest pewne, w najbliższych dniach będziemy mogli opublikować szczegółową informację o ważniejszych założeniach całego systemu, o sposobie działania kas onlineowych, ich przyszłych możliwościach oraz konstrukcji. Będzie to informacja pewna, bo oparta na rzeczywistym dokumencie, a nie na przewidywaniach ekspertów, które wielokrotnie okazały się nieprecyzyjne lub całkowicie nietrafione.

Kiedy?

Wciąż nie jest znana dokładna data rozpoczęcia wymiany kas i zapewne nie poznamy jej jeszcze w tym roku. Ważne, że to rozporządzenie nie określa szczegółowego harmonogramu wymiany starych kas na nowe kasy on-line, więc również w projekcie takich informacji nie będzie.  Rozporządzenie, po jego ostatecznym zatwierdzeniu będzie podlegać jeszcze notyfikacji w Unii Europejskiej, dlatego jego wejście w życie planowane jest na pierwszy kwartał 2017 roku.


Source: Novitus

Novitus Next już tu jest! System sprzedaży następnej generacji jest już dostępny.

 

02 listopada 2016

Kasa fiskalna Novitus Next właśnie rozpoczęła swoją podróż do Klientów. Pierwsze egzemplarze urządzenia opuszczają już linię produkcyjną, skąd trafiają bezpośrednio do naszych Partnerów handlowych na terenie całego kraju. Novitus od zawsze wyznacza standardy, tak jest i tym razem. Przedstawiamy Novitus Next, pierwszą kasę fiskalną opartą o dotykowy tablet z systemem Android oraz zaawansowane, intuicyjne oprogramowanie. Kasa zaprojektowana wg najnowszych technologii przez doświadczonych, najlepszych w branży inżynierów. Razem rozpoczynamy nową erę kas fiskalnych.

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat kasy Novitus Next – czytaj tutaj

Source: Novitus