Otwieramy konkurs MF w ramach GovTech Polska na aplikację do ochrony polskich granic

Rozpoczynamy konkurs na aplikację samouczącego się systemu informatycznego, który będzie wspomagać pracę operatorów urządzeń RTG i pomoże chronić granice Polski przed nielegalnym przemytem.
Po raz drugi zwracamy się do innowatorów o wsparcie w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 30 listopada do godz. 10.00.
Source: mf.gov.pl

Przedstaw swój pomysł na wsparcie biznesu i zostań podatkowym liderem

„Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy”.
Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy.
Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.
Source: mf.gov.pl