Porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2018

18 listopada zakończyły się w Brukseli negocjacje w sprawie budżetu UE na 2018 rok. Polskę reprezentował Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Środki z budżetu na 2018 r. sfinansują m.in. politykę spójności, WPR, ochronę granic zewnętrznych i bezpieczeństwa w UE. Do Polski z budżetu UE wpłynie ponad 50 mld PLN, przy składce ok. 18 mld PLN.
Source: mf.gov.pl

Kongres 590 – Proste podatki dla przedsiębiorców – realna szansa czy pobożne życzenia?

Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli: wiceminister finansów, zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski, przedstawiciel biznesu Cezary Kaźmierczak i ekspert z zakresu prawa podatkowego Robert Draba. Omawiano m.in. rolę Krajowej Administracji Skarbowej w ułatwianiu przedsiębiorcom prowadzenia legalnej działalności gospodarczej.
Source: mf.gov.pl

Inwestycje, konsumpcja i podatki. Jak zrównoważyć finanse publiczne

Ścieżka dojścia do zbilansowania polskiego systemu finansów publicznych była jednym z tematów gospodarczego Kongresu 590 w Rzeszowie. W debacie wzięli udział wiceminister finansów Leszek Skiba, b. wiceminister finansów prof. Elżbieta Chojna-Duch, prof. Alojzy Nowak z Narodowej Rady Rozwoju oraz główny ekonomista EY Marek Rozkrut.
Source: mf.gov.pl