ECOFIN o handlu elektronicznym i zwalczaniu oszustw podatkowych

Rada ECOFIN przyjęła 5 grudnia 2017 r. pakiet regulacji dotyczących handlu elektronicznego (e-commerce). Są one kluczowym elementem Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, Strategii Jednolitego Rynku Towarów i Usług oraz Planu Działania w obszarze e-administracji (e-Government Action Plan). Polska poparła przyjęcie projektów legislacyjnych, które są ważne dla zapewnienia efektywnego opodatkowania handlu elektronicznego, sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku i zwiększenia konkurencyjności unijnych przedsiębiorców.
Source: mf.gov.pl

Polska przekazuje 50 milionów euro na inicjatywę EBI wspierającą kraje dotknięte kryzysem migracyjnym

Polska, jako pierwszy kraj UE podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w sprawie udziału w Inicjatywie Wzmocnienia Gospodarczego – Economic Resilience Initiative (ERI). Jeszcze w tym roku Polska wpłaci 50 mln EUR. To bezprecedensowo wysoka kwota przeznaczona przez Polskę na inicjatywę związaną z kryzysem migracyjnym.
Source: mf.gov.pl