ECOFIN o zmianach podatkowych

Rada przyjęła dyrektywę ws. zasad rozstrzygania sporów podatkowych między państwami członkowskimi.
KE przedstawiła propozycje legislacyjne, które mają ułatwić walkę z wyłudzaniem podatku VAT w UE.
W posiedzeniu ECOFIN, które odbyło się 10.10.2017 r. uczestniczył wiceminister finansów Piotr Nowak.
Source: mf.gov.pl

Międzynarodowa konferencja nt. zasad tworzenia prawa podatkowego

Podczas konferencji pn. Principle-based legislation in public finance dyskutowano o zasadach tworzenia prawa podatkowego. Spotkanie z udziałem międzynarodowych ekspertów, które odbyło się 5 października 2017 r., otworzył wiceminister finansów Paweł Gruza. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Finansów we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Source: mf.gov.pl