Dochody i zwroty w VAT w latach 2007 – 2017

9 sierpnia 2017 r. wiceminister finansów Paweł Gruza i dyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Tomasz Strąk podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów przedstawili dane dotyczące dochodów i zwrotów w VAT od 2007 roku. Dane pokazują, że wprowadzone przez obecny rząd rozwiązania skutecznie wpływają na poprawę ściągalności podatku od towarów i usług ograniczając skalę nadużyć przy równoczesnym skróceniu okresu wypłaty należnych zwrotów VAT. Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach
Source: mf.gov.pl

Aktualizacja KSR nr 10 dot. umów o PPP oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” dostosowuje go do nowej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). Ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.
Source: mf.gov.pl

Kupujesz papierosy z przemytu? A czy naprawdę wiesz co palisz?

Skład nielegalnych papierosów a także sposób ich transportu mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia palaczy. Pomysłowość a może bardziej bezmyślność przemytników wciąż zadziwia i często przeraża. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykrywają przemycane papierosy m.in. w oponach samochodów, surowym mięsie, butlach gazowych.
Source: mf.gov.pl

Wzrost dochodów z VAT w I poł. 2017 r., mimo spadku wartości wstrzymanych zwrotów i szybszych wypłat

Dobre wyniki budżetu w pierwszej połowie 2017 roku to zasługa skutecznego uszczelniania systemu podatkowego.
W pierwszej połowie 2017 r. spadła o 1,8 mld zł wartość postanowień dotyczących wstrzymania zwrotów VAT w porównaniu do tego samego okresu 2016 r.

Średni czas realizacji zwrotu zmniejszył się w tym okresie o 4 dni.

Oznacza to, że dochody budżetowe nie są sztucznie zawyżane „zatrzymanymi zwrotami”.
Wyjątkowo dobra sytuacja budżetowa nie jest realizowana kosztem pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorców.
Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach.
W pierwszej połowie 2017 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 28,1% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł).

Wynikało to z równoczesnego wzrostu wpływów brutto z VAT (o 9,76 mld zł r/r) i spadku wartości zwrotów (o 7,9 mld zł r/r).

Wystąpiły następujące przyczyny spadku o 7,9 mld zł (wartość zwrotów kasowo I-VI 2016 to 45,77 mld zł, I-VI 2017 to 37,84 mld zł) kwoty zwrotów z VAT w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu z pierwszym półroczem 2016:

Podatnicy deklarują niższe zwroty

Zmniejszenie o 4,19 mld zł deklarowanych kwot zwrotów z VAT, co wskazuje na istotne zmniejszenie wyłudzeń nienależnych zwrotów z VAT.

Stało się tak mimo wzrostu o 24,2 tys. liczby deklaracji ze zwrotem

X 2015 – III 2016 – 575 tys.

X 2016 – III 2017 – 599 tys.

Wcześniejsza wypłata części niebudzących wątpliwości zwrotów już w grudniu 2016 r.
Przyspieszone od początku roku tempo zwrotów VAT
Przyśpieszono przeciętny termin zwrotu z VAT dla podatników. Czas realizacji zwrotów:

I-IV 2016 – średnio 43,3 dni

I-IV 2017 – średnio 39,9 dni

Niższa wartość wstrzymanych zwrotów VAT o 1,8 mld zł

Wartość wydanych postanowień o wstrzymaniu zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT:

I połowa 2016 – 3,4 mld zł

I połowa 2017 – 1,6 mld zł

Punkty 3 i 4 łącznie obniżyły dochody z VAT za pierwsze półrocze 2017 r. o ponad 2 mld zł.

„Reasumując, nie tylko nie miało miejsca zatrzymywanie zwrotów podatku VAT, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, ale w rzeczywistości miała miejsce sytuacja odwrotna. Ograny podatkowe w 2017 roku zwracają szybciej VAT niż w roku 2016. Główną przyczyną wzrostu dochodów z VAT było zatem uszczelnienie systemu podatkowego, które skutkowało zmniejszeniem deklarowanych kwot zwrotów oraz zwiększeniem o około 9,76 mld wpływów brutto z VAT – podkreśla dyrektor Departamentu Poboru Podatków Tomasz Strąk.

Najważniejsze działania uszczelniające system podatkowy, składające się na wzrost dochodów VAT i spadek wartości zwrotów VAT w pierwszej połowie 2017 r.

Wprowadzone zmiany prawne:
wprowadzenie odwróconego VAT w budownictwie,
zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach miedzy przedsiębiorstwami z 15 tys. euro do 15 tys. zł,
wejście w życie monitoringu przewozów (elektroniczny nadzór nad przewozem towarów wrażliwych),
ustawa antyhazardowa,
skuteczne wdrażanie pakietu paliwowego zmniejszającego nieprawidłowości w obrocie paliwami,
zmiany w zakresie rejestracji, odmowy rejestracji i wykreśleń podatników z rejestru VAT (tzw słupów),
rozszerzenie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego,
zmiana zasad kwartalnego rozliczania VAT,
zmiana zasad 25-dniowego terminu zwrotu podatku VAT,
zaostrzenie sankcji karnych za wystawianie fikcyjnych faktur.
Rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (wdrożenie analizatorów JPK, tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych).
Wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (skuteczna walka z mafiami VAT-owskimi).