Ostateczna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza FAT-1(2)

Opublikowano wzór dokumentu FAT-1(2):

Ministerstwo Finansów informuje, że w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) na platformie ePUAP opublikowano wzór dokumentu FAT-1(2):

2017/06/05/4179 – FAT-1(2) INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH
Jednocześnie informujemy, że na stronie finanse.mf.gov.pl w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie) dostępna jest również ostateczna wersja wzoru tego dokumentu (w formacie XSD) oraz opis elementów wzoru FAT-1(2). Środowisko produkcyjne systemu e-Deklaracje od 19 czerwca 2017 r. jest gotowe do przyjmowania dokumentów opartych na tym wzorze.

Jak przekazywać FAT-1

Formularz FAT-1 służy polskim instytucjom finansowym do składania informacji przewidzianych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych będą przygotowywane oraz przekazywane wyłącznie środkami komunikacji elektronicznej, jako plik w formacie XML, wyłącznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

W razie konieczności przeprowadzenia przez instytucje finansowe korekt lub uzupełnienia danych dotyczących 2015 r. należy je składać na dotychczasowym formularzu FAT-1(1).

Wicepremier Mateusz Morawiecki uczestniczył w posiedzeniu Rady Ecofin w Luksemburgu

Polska poparła rozwiązania stosowania obniżonych stawek VAT na e-publikacje Rada ECOFIN podjęła decyzje dotyczące wzmacniania unii bankowej Ministrowie państw UE zatwierdzili raport dla Rady Europejskiej w sprawach podatkowych Stawki VAT na elektroniczne wydawnictwa, mechanizm odwróconego obciążenia, a także unia bankowa m.in. na te tematy dyskutowano podczas posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 16 czerwca 2017 r. w Luksemburgu. Polskę reprezentował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Source: mf.gov.pl