Czerwcowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Czerwcowa oferta obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji skarbowych utrzymane zostało na poziomie z maja. Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w czerwcu br. Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,10% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.
Source: mf.gov.pl