Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w sierpniu 2018 roku.

W sierpniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.043 mln zł. W sierpniu 2018 roku sprzedano obligacje: 3-miesięczne (OTS1118) – 445,9 mln zł, 2-letnie (DOS0820) – 272,7 mln zł, 3-letnie (TOZ0821) – 18,0 mln zł, 4-letnie (COI0822) – 241,0 mln zł, 10-letnie (EDO0830) – 63,4 mln zł.
Source: mf.gov.pl