Zmiany w InsERT GT 1.47

Najważniejsze nowości w wersji InsERT GT 1.47

Nowa kwota wolna od podatku

Wprowadzono rozliczenie miesięcznej ulgi podatkowej wg nowych zasad. W programie oznacza ono między innymi: udostępnienie nowych parametrów oraz mechanizm automatycznego zaprzestania odliczania ulgi.
Automatyczne aktualizowanie nowych parametrów będzie zabezpieczone ciągłym abonamentem. Korzystanie z tej funkcji nie będzie możliwe, jeśli użytkownik nie będzie posiadał aktywnego abonamentu na ulepszenia.

JPK – wersja 2.0

W programie zaimplementowano nowe wersje plików JPK: JPK_VAT(2) i JPK_PKPIR(2).

Nowe wersje deklaracji skarbowych

•VAT-UE(4)
•VAT-UEK(4)
•VAT-27(2)
•PIT-2 (5)

Import zapisów VAT sprzedaży na podstawie plików JPK_VAT

W Rachmistrzu GT i Rewizorze GT dodano import danych do ewidencji VAT sprzedaży na podstawie zapisów z JPK_VAT. Opcja ta będzie szczególnie przydatna dla biur rachunkowych, których klienci pracują na programach sprzedażowych obsługujących eksport do struktury JPK_VAT.

Nowe kolumny Wystawca/Odbiorca

W Subiekcie GT w modułach: Faktury sprzedaży, Korekty sprzedaży oraz Sprzedaż detaliczna dodano kolumny z nazwą i symbolem odbiorcy. W modułach: Wydania magazynowe, Wydania odbiorcy oraz Zamówienia od klienta dodano kolumny z nazwą i symbolem płatnika.

Korekta VAT proporcji bazowej

Nowy dokument Korekta VAT proporcji bazowej w ewidencji VAT zakupu, który wylicza korektę proporcji bazowej i preproporcji od zakupów pozostałych.

Nowy wzorzec wydruku RMUA

Nowy, kompaktowy wzorzec wydruku deklaracji RMUA.

Prace trwają nad:

* scalanie plików JPK_VAT w Rachmistrzu GT i Rewizorze GT na podstawie plików cząstkowych i danych we własnej ewidencji;
* generowanie pliku JPK_VAT z danymi sprzedaży w Subiekcie GT w celu przekazania do Biura rachunkowego;
* nowy wzór Świadectwa pracy.
Wydanie planowane jest pod koniec pierwszej połowy lutego.