Zrównoważone finansowanie wzmacnia gospodarkę

3 lipca 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja „Zrównoważone finansowanie” z udziałem ekspertów, przedstawicieli rynku finansowego i administracji publicznej.
Debata wpisała się w strategię dotyczącą systemu finansowego wspierającego działania Unii Europejskiej na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.
Polska jest pionierem w emisji tzw. zielonych obligacji, z których środki są przeznaczane na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska.
Source: mf.gov.pl